Cấu hình HTTPD Directadmin cho Laravel

|?DOCROOT=`HOME`/domains/`DOMAIN`/public_html/public|

Tin cùng chuyên mục